تعرفه ارسال پیام کوتاه

میـزان شـارژ تـعرفـه
از مبلغ تا مبلغ تعرفه فارسی
تعرفه انگلیسی
1 ریال
500,000 ریال
110 ریال
230 ریال
500,001 ریال
1,000,000 ریال
106 ریال
224 ریال
1,000,001 ریال
2,500,000 ریال
104 ریال
219 ریال
2,500,001 ریال
5,000,000 ریال
102 ریال
214 ریال
5,000,001 ریال
10,000,000 ریال
99 ریال
209 ریال
10,000,001 ریال
30,000,000 ریال
95 ریال
205 ریال
30,000,001 ریال
50,000,000 ریال
92 ریال
202 ریال
50,000,001 ریال
100,000,000 ریال
90 ریال
200 ریال
قابل توجه:
  • همگام با کلیه اپراتورهای پیام کوتاه کشور، دریافت پیامک در کلیه سرویس های اطلس پیامک رایگان است.
  • هیچ گونه محدودیتی در حداقل و حداکثر شارژ کاربران وجود ندارد.
  • تمامی تعرفه های فوق شامل 6% مالیات بر ارزش افزوده می شوند.