سیاست حفظ اسرار

حفظ حریم شخصی

اطلس رایان حریم شخصی و اطلاعات محرمانه شما را به جدیت حفظ می كند. سیاست محرمانه چه چیزهایی را شامل می شود: این سیاست می گوید كه با اطلاعات شخصی كه اطلس رایان دریافت می كند، چگونه رفتار كند. این اطلاعات می تواند شامل سابقه استفاده از سرویس ها و خدمات اطلس رایان در گذشته نیز باشد. اطلاعات شخصی آن اطلاعاتی است كه شما را به طور شخصی معرفی می كند. مانند نام، آدرس، آدرس پست الكترونیكی با شماره تلفن و نظایر اینها که به طور عمومی در دسترس دیگران نیست. این سیاست بر رفتار سایر شركت هایی كه به اطلس رایان تعلق ندارند یا در اختیار او نیستند و یا افرادی كه در استخدام اطلس رایان نبوده و توسط او مدیریت نمی شوند، حاكم نمی باشد.

جمع آوری و استفاده از اطلاعات

اطلس رایان اطلاعات شما را در موارد ذیل جمع آوری می كند:

  •  وقتی در اطلس رایان ثبت نام می كنید.
  •  وقتی از سرویس ها و محصولات فروشگاههای متصل به اطلس رایان استفاده می كنید.
  •  وقتی صفحات اطلس رایان یا شركای او را مشاهده می كنید.

اطلس رایان ممكن است اطلاعات شما را با اطلاعاتی كه از شركای تجاری خودش یا سایر شركت ها راجع به شما به دست آورده است، مخلوط كند. وقتی شما در اطلس رایان ثبت نام می كنید، اطلاعاتی چون نام و آدرس پست الكترونیكی، جنسیت و كدپستی شما را سوال می كنیم. همچنین برای برخی سرویس ها و محصولات مالی نیز ممكن است آدرس، شماره شناسایی و اطلاعاتی راجع به دارایی های شما را هم بپرسیم.

وقتی شما در اطلس رایان ثبت نام كرده و به سرویس های ما وارد شوید. شما برای ما ناشناخته نیستند. اطلس رایان اطلاعاتی راجع به تراكنش های شما با ما و یا برخی از شركای تجاری ما، ثبت و جمع آوری می كند كه معمولاً شامل اطلاعاتی راجع به استفاده شما از محصولات خدماتی مالی است كه به شما ارایه شده است.

اطلس رایان به طور اتوماتیك اطلاعات را از مرورگر شما دریافت و روی سرورهای ما ضبط می كند. این اطلاعات شامل آدرس اطلس رایان و صفحاتی كه شما تقاضای دیدن آنها را داشته اید، می باشد.

ثبت اطلاعات IP و Cookie ها

اطلس رایان این اطلاعات را برای منظورهای زیر به كار می گیرد:

  •  برای این كه سبد خرید شما را تنظیم کند.
  •  برای این كه سرویس های ما را بهبود بخشد.
  •  برای این كه تحقیقات خود را كامل كند.
  •  برای این كه گزارش های مختلف را تهیه نماید.
اشتراک و افشای اطلاعات

 اطلس رایان اطلاعات شخصی شما را به دیگر اشخاص یا كمپانی های غیر معتبر نمی دهد، نمی فروشد و به اشتراك نمیگذارد، مگر این كه به منظور تامین خدمات یا محصولاتی باشد كه شما تقاضا كرده اید، كه آن هم بر اساس اجازه شما و تحت شرایط ذیل است: اطلاعات شما را به شركای مطمئن كه با اطلس رایان یا برای اطلس رایان كار می كنند، تحت توافقات محرمانه ای واگذار می كنیم. این كمپانی ها ممكن است اطلاعات شما را برای سرویس دهی به شما استفاده كنند. ولی به هر حال این كمپانی ها حق استفاده مستقل از اطلاعات را ندارند. ما به احضاریه ها، رأی دادگاه ها یا امور قانونی پاسخ می دهیم و نیز برای احقاق قانونی خودمان یا دفاع از ادعاهای حقوقی اقدام می نماییم. ما معتقدیم كه لازم است اطلاعات به اشتراك گذاشته شوند، تا بتوان در مقابل فعالیت های غیر قانونی، كلاهبرداریها، موقعیت های بالقوه، تهدیدهای جانبی افراد، نقض شرایط اطلس رایان و یا هر مورد پیش بینی شده توسط قانون اقدامات بازجویی، پیشگیری و عملی را انجام داد. در صورتی كه اطلس رایانبه شركت دیگری واگذار شود یا در آن ادغام شود، ما اطلاعات شما را به آن شركت منتقل خواهیم كرد. البته در این حالت اطلس رایان قبلاً به شما اعلام می كند.