چگونه می توانم رمز کنترل پنل یک کاربر را مجددا ارسال کنم؟

شما می توانید در هر زمان ایمیل WELCOME EMAIL را برای کاربر خود مجددا ارسال کنید برای این منظور :

کاربر مورد نظر را در کنترل پنل نمایندگی خود پیدا کرده و بر روی آن کلیک نمایید سپس بر روی لینک Resend Password کلیک نمایید