من میخواهم از دامنه ی خودم و از هاست شمااستفاده کنم,آیا باید دامنه ام را به شما منتقل کنم؟

اگر شما میخواهید که از دامنه ی خودتان استفاده کنید اما از شرکت ما هاست بگیرید 2 راه دارید

  • میتوانید دامنه تان را به ما منتقل کنید
  • میتوانید name server های دامنه تان را بر روی  نام سرورهای اطلس رایان تنظیم کنید

اگر شما دامنه تان را به ما منتقل نکنید و فقط از ما هاست بگیرید به خاطر بسپارید که از این پس باید کلیه امور مربوط به دامنه تان را از جمله عملیات تمدید و ....را با شرکت ثبت کننده ی دامنه تان در میان بگذارید چون در این صورت شرکت اطلس رایان registrar دامنه ی شما نمی باشد.(این عملیات را که شما دامنه تان را از یک شرکت به شرکت دیگری منتقل می کنید Domain Transfer میگویند.)