من خود صاحب دامنه ای هستم و می خواهم از دامنه ی خود بدون انتقال دامنه به شما استفاده کنم و از شما هاست بگیرم چگونه باید اقدام کنم؟

 

شما می توانید دامنه ی خود را که در شرکت دیگری ثبت کرده اید در همانجا نگه دارید ولی برای استفاده از هاست ما باید از شرکت ثبت کننده ی دامنه تان بخواهید تا نیم سرور های دامنه تان را بر روی نیم سرور های اطلس رایان قرار دهند

DNS های اطلس رایان عبارتند از:

St11.atlasrayan.com

St12.atlasrayan.com

بدین صورت دامنه ی شما می تواند اطلاعات هاستتان را از روی سرور های ما بخواندولی فراموش نکنید که دامنه ی شما هنوز در دست شرکت ثبت کننده می باشد و برای عملیات تمدید و کلیه ی امور مربوط به دامنه باید با شرکت مربوطه تماس حاصل فرماییدو این را با عملیات انتقال اشتباه نکنید