من به گونه ای ثبت نام کرده ام که از دامنه ی خودم استفاده کنم و DNSهایم را هم تغییر داده ام پس چرا دامنه ی من کار نمی کند؟

برای اینکه دامنه ی شما بر روی server های ما تنظیم شود بدون اینکه شما دامنه تان را به ما منتقل کنید باید نام سرورهای دامنه تان را بر روی نام سرورهای اطلس رایان که عبارتند از ns1.atlasrayan.com , ns2.atlasrayan.com قرار دهید. حال اگر شما این عملیات را انجام دادید اما هنوز دامنه ی شما به هاست سابقتان متصل بود وe-mail هایتان هم به آن جا ارسال می شد و زمانی که شما از دامنه تان whois می گیرید نیم سرورهای شما هنوز تنظیم نشده است و مشخصات هاست سابقتان نمایش داده میشد به این دلیل است که ISP شما cache کرده است و کنترل این موضوع از دست من و شما خارج است در نتیجه شما باید برای چند روز منتظر بمانید تا name server های شما به درستی تنظیم شود شما در این زمان میتوانید موقتا از طریق IP برای upload محتویات سایتتان و دسترسی به کنترل پنل استفاده کنید و همچنین از طریق همین کنترل پنل e-mail های خود را نیز بسازید.