سرورهای خدمات ميزباني در كجا مستقر می باشند؟

كليه سرورهای هاست در آمريكا و کانادا مستقر بوده و توسط شركتهاي معتبر نگهداري مي شوند. شما مي توانيد پس از سفارش سايت خود از محل و شركت خدمات دهنده سرور ميزبان خود مطلع گرديد