در صورت مفقود شدن كلمه عبور بخش مديريت سايت چگونه مي توان آنرا احيا نمود؟

براي اين منظور مي بايست ابتدا با بخش پشتيباني هاست شركت تماس حاصل نموده ، سپس به ارسال ایمیل مبنی بر درخواست تغییر کلمه عبور هاست اقدام نمایند.