از کجا متوجه بشویم که چه مقدار از فضای هاستی که تهیه کرده ایم استفاده شده است؟

با وارد شدن به کنترل پنل هاست و بخش report  میتوان به این اطلاعات دسترسی پیدا کرد.