انواع پسوند هاي دامنه چيست ؟

پسوند هاي زيادي براي اهداف مختلف وجود دارند كه متداولترين آنها عبارتند از : com , net , org , biz , info , cc , tv , ws , us , uk , ... انتخاب آنها بستگي به نوع استفاده شما دارد , که در زير توضيح کوتاهي در مورد برخي از : آنهاميدهيم ir , .uk , .us , .jp. , .... چنين zoneهايي نشاندهنده کشور مربوط به سازمان يا شخص دارنده دامنه مي باشد به عنوان مثال .ir نشاندهانده يک دامنه مربوط به يک سازمان داخل کشور ايران يا يک شخص ساکن کشور ايران است . براي ثبت چنين دامنه هايي بايد ساکن آن کشور خاص بود به طوريکه گذر نامه شخص مزبور نشان دهنده اين امر خواهد بود biz. مربوط به شرکتها وسازمان هاي تجاري مي باشد (business) com. مربوط به شرکتها و سازمان هاي بازرگاني و تجاري مي باشد ( commercial ) org. مربوط به سازمان ها و تشکيلات سازماني مي باشد (organization) net. مربوط به شرکت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت ، ثبت دامنه و ميزباني وب مي باشد.