شماره حساب ها

لطفاً مبلغ مورد نظر را به حساب یا کارت های زیر واریز کنید و پس از واریز از بخش ثبت فیش در صفحه اصلی اطلاعات واریز را برای ما ارسال کنید.

کلیه حساب ها به نام آقای علی نوریان می باشد.
نام بانکشماره کارتشماره حساب
بانک پارسیان --- 700-301295-2
بانک تجارت 6273-5320-9013-6833 5309560258
بانک ملی ایران
6037-9911-1994-2542 0311916566007
بانک صادرات ایران
6037-6910-1486-4400 303319547002
  • در صورتیکه مایلید به صورت آنلاین پرداخت را انجام دهید ابتدا وارد پرتال مشتریان اطلس رایان شده سپس سرویس مورد نظر خود را انتخاب کرده و با کلیک بر روی دکمه سفارش دهید ، میتوانید مراحل سفارش را طی کرده و در مرحله آخر با کلیک بر روی گزینه " پرداخت توسط کارت های عضو شتاب " پرداخت را به صورت آنلاین انجام دهید و یا اینکه می توانید از صفحه پرداخت آنلاین مبلغ مورد نظر را واریز کنید.

کارت های مورد قبول دروازۀ پرداخت بانک پارسیان شامل تمامی کارت بانک های عضو شبکه شتاب هستند.

براي پرداخت اینترنتی وجه سفارشتان، بايستي از رمز اينترنتي كارت استفاده شود. جهت دریافت رمز اینترنتی و پارامتر (CVV2) از طریق پایانه های خودپرداز به ترتیب زیر عمل کنید:
  1. کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک صادر کننده کارت قرار دهید.
  2. رمز کارت خود را وارد نموده و کلید ثبت را فشار دهید.
  3. سپس دکمه مقابل گزینه تغییر رمز را فشار دهید.
  4. گزینه تغییر رمز اینترنتی را انتخاب کنید.
  5. رمز اینترنتی مورد نظرخود را حداقل در 5 و حداکثر در 8 رقم وارد نمایید و مجدداٌ طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نمایید.
  6. پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمز اینترنتی شما فعال شده و پارامتر (CVV2) به همراه تاریخ انقضاء آن بر روی رسید دستگاه چاپ شده و تحویل می گردد. (ممکن است کد CVV2 که یک عدد 3 یا 4 رقمی است پشت یا روی کارت چاپ شده باشد)